Helsinge Net AB

Anslut din by

Genom ett lokalt engagemang kan ni tillsammans få tillräcklig uppslutning för att en utbyggnad ska bli möjlig.

Helsinge Net Ovanåker AB jobbar för att även du som bor på landsbygd ska ha tillgång till den senaste tekniken. Genom Jordbruksverkets Landsbygdsprogram och Tillväxtverkets europeiska regionala utvecklingsfonder (ERUF) kan vi få ekonomiskt stöd för fiberutbyggnad i de områden där det inte är möjligt att bygga på företagsekonomiska villkor. Genom ett lokalt engagemang i din by kan ni tillsammans medverka till att få tillräcklig uppslutning för att en utbyggnad ska bli möjlig.

För mer information, se aktuella bidrag

Sidan uppdaterades

Dela på Facebook

AKTUELLT

EU Aktuella Bidrag
EU2 Landsbyggdsprogrammet

Helsinge Net Ovanåker AB
Orgnr: 556816-6754
828 80 Edsbyn

Besöksadress: Långgatan 6
Telefon: 0271-574 30
E-post: info@helsingenetovanaker.se

Support och felanmälan
0271-199 99 vardagar 08.00 till 22.00, helger 10.00 till 22.00