Helsinge Net AB

Kan jag få internet via telefonnätet?

Du som bor i Ovanåkers kommun och har din telefonlinje ansluten till någon av följande telestationer kan få internet via telefonnätet från Helsinge Net Ovanåker.

Finns inte din telestation med i listan, eller är du osäker på vilken telestation du är ansluten till? Kontakta oss.

 • Alfta
 • Edsbyn
 • Kyan
 • Ovanåker
 • Runemo
 • Viksjöfors
 • Voxnabruk

Kan jag få internet via fibernätet?

Kommunens långsiktiga målsättning är att 90% av hushållen ska ges möjlighet till fiberanslutning och därmed kunna nyttja så kallat höghastighetsbredband. För att nå detta mål bygger vi kontinuerligt ut fibernätet. Vi har idag anslutit samtliga AEFABs fastigheter till fibernätet och tillsammans med utbyggnaden i byar och villaområden har nu ca 86% av hushållen erbjudits fiberanslutning. Under året 2019 räknar vi med att nå målet på 90%

Utbyggnaden i byarna sker med stöd från Landsbygdsprogrammet och Regionalfonden.

Är du hyregäst hos AEFAB kan du välja internetleverantör via www.bredbandsweben.selänk till annan webbplats eller kontakta AEFABs kontor för information.

De byar och de bostadsområden där fiberutbyggnad skett eller pågår är: ​​

 • Barnängen
 • Borgen
 • Born (Alfta)
 • Bränderna
 • Dalkarsbo
 • Finnstuga
 • Grängsbo
 • Gundbo
 • Gårdtjärn
 • Homna
 • Hymmersbacken
 • Juggasämnes
 • Klöver/Vickerstigen
 • Knåda
 • Kvarnbackarna
 • Kyan
 • Lillbo (ej gammel-Lillbo)
 • Lössenbo
 • Långhed
 • Malvik
 • Nordanå
 • Ovanåker
 • Roteberg
 • Runemo
 • Ryggesbo
 • Skålsjön/Skräddrabo/Styggbo
 • Storsveden
 • Söderomsjön
 • Uhrskroken
 • Ullungsfors
 • Ungmansvägen, Pell-Persvägen
 • Viksjöfors
 • Voxna
 • Voxnabruk
 • Vängsbo
 • Västerlima
 • Västra nabban
 • Åsvägen
 • Ämnebo
 • Önneberg
 • Östlingsområdet (Alfta)

Våra utbyggnadsplaner för 2019 redovisas på särskild plats på hemsidan så snart de är spikade. Generella förutsättningar för den fortsatta utbyggnaden är att tillräckligt stor andel av hushållen i ett område väljer att beställa anslutning och när det gäller utbyggnaden i byarna förutsätts också att vi beviljas det stöd vi söker.

Sidan uppdaterades

Dela på Facebook

AKTUELLT

EU Aktuella Bidrag
EU2 Landsbyggdsprogrammet

Helsinge Net Ovanåker AB
Orgnr: 556816-6754
828 80 Edsbyn

Besöksadress: Långgatan 6
Telefon: 0271-574 30
E-post: info@helsingenetovanaker.se

Support och felanmälan
0271-199 99 vardagar 08.00 till 22.00, helger 10.00 till 22.00