Helsinge Net AB

Årets fiberprojektområden - statusuppdatering

Vi har nu kommit en bit in på 2018 års fiberutbyggnadssäsong. Nedan följer en statusuppdatering för pågående och planerade områden

Söderomsjön: Grävning för fiberkanalisation pågår.

Grängsbo: Beslut om utbyggnad taget, grävning inleds under hösten.

Ryggesbo: Beslut om utbyggnad taget, grävning påbörjad.

Voxna stn./ Homna: Beslut om utbyggnad taget, uppstart för grävning planerad under augusti.

Vängsbo del2: Beslut om utbyggnad taget, grävning inleds under hösten.

Västerlima/Lössenbo: Ellevio kommer att gräva ned sina elkablar i området och i samband med detta lägger de med våra fiberslangar. Beslut taget om denna samförläggning. Enligt den information vi fått från Ellevio kommer grävarbetet att inledas efter semestrarna.

Mållångsta/Mållångsbo: Även detta en samförläggning i samband med att Ellevio gräver ned sina elkablar. Här är dock intresset för fiberanslutning fortfarande lågt, för att vi ska kunna erbjuda fiberanslutningar i planerad omfattning behövs fler beställningar!

Önneberg/Norrby mm: Även här behöver vi fler beställningar för att kunna genomföra projektet till alla delar av projektområdet. Planerad grävstart slutet av augusti. Vi tar gärna emot fler beställningar.

Som tidigare nämnt, för att en utbyggnad ska ske på just din gata eller väg gäller fortfarande att nog många boende just där beställer anslutning. Vill du bli ansluten men fortfarande inte har beställt? Vi tar fortfarande emot beställningar i den mån det fungerar, så passa på!


Sidan uppdaterades

Dela på Facebook
EU Aktuella Bidrag
EU2 Landsbyggdsprogrammet

Helsinge Net Ovanåker AB
Orgnr: 556816-6754
828 80 Edsbyn

Besöksadress: Långgatan 6
Telefon: 0271-574 30
E-post: info@helsingenetovanaker.se

Support och felanmälan
0271-199 99 vardagar 08.00 till 22.00, helger 10.00 till 22.00