Helsinge Net AB

Fiber på Gårdtjärn, Ämnebo, Ovanåker, Viksjöfors & Bränderna?

Intresseanmälningar och beställningsblanketter ute nu.

Vi planerar att under sommaren 2016 ytterligare bygga ut vårt fibernät i kommunen. Berörda hushåll på Gårdtjärnsområdet i Edsbyn har redan fått beställningsblanketter i brevlådan. Boende i Ämnebo, Viksjöfors, Ovanåker och Bränderna har fått intresseanmälningar.

Beställning för boende på Gårdtjärn behöver vara inskickad eller inlämnad till oss senast 2016-03-21.

Intresseanmälan för Ämnebo, Viksjöfors, Ovanåker samt Bränderna i Alfta behöver vara oss tillhanda senast 2016-04-01. De hushåll som ligger inom det tänkta området har fått en blankett i brevlådan. Intresseanmälan är ej bindande.

Beställning och intresseanmälan går även att göra online:

Beställning fiber, Gårdtjärn

Intresseanmälan Ämnebo, Viksjöfors, Ovanåker, Bränderna

Sidan uppdaterades

Dela på Facebook
EU Aktuella Bidrag
EU2 Landsbyggdsprogrammet

Helsinge Net Ovanåker AB
Orgnr: 556816-6754
828 80 Edsbyn

Besöksadress: Långgatan 6
Telefon: 0271-574 30
E-post: info@helsingenetovanaker.se

Support och felanmälan
0271-199 99 vardagar 08.00 till 22.00, helger 10.00 till 22.00