Helsinge Net AB

Förändring gällande e-post - Uppdaterad information

Information nedan berör flera av våra e-postkunder. Se instruktioner under respektive rubrik för privatpersoner eller företag.

Helsinge Net stänger från 2018-06-11 av möjligheten att sända utgående e-post fritt via vår SMTP-server, så kallad öppen relay. Denna förändring utförs som ett steg i att förbättra säkerheten och minska risken för störningar i våra tjänster. För att kunna fortsätta att skicka e-post kan du behöva göra vissa förändringar i dina inställningar för e-post.

Privatpersoner: Kunder som loggar in på mailen via en internetläsare, typ Google chrome, Internet explorer, Mozilla Firefox eller liknande behöver normalt inte göra någon förändring.

Använder du dig av ett e-postprogram typ Outlook eller en e-postklient i en mobiltelefon eller surfplatta kan du dock behöva ändra i inställningarna för utgående e-postserver (SMTP-server). Det som behöver göras är att du lägger in dina autentiseringsuppgifter, dvs. du behöver lägga in ditt användarnamn (första delen av din e-postadress, det som står till vänster om @helsingenet.com) och lösenord i egenskapsinställningarna för utgående e-post (SMTP-server).

Görs inte denna förändring kan det leda till att du inte längre kan skicka några e-postmeddelanden.

Önskar du hjälp med att utföra förändringarna är du välkommen att kontakta vår support på (0271-199 99)

Företag: Kunder som använder vår SMTP-server för att skicka e-post från andra leverantörers e-postdomäner (ibland för utskick från ex. vis scanners, kopiatorer, mailrapporter m.m.) behöver ändra utgående e-postserver till er egen e-postleverantörs SMTP-server. Vänligen kontakta er e-postleverantör för uppgifter till denna ändring.

Om du har en e-postadress hos oss så tänk också på att autentisering krävs vid användande av vår mailserver (mail.helsingenet.com), dvs. du behöver lägga in ditt lösenord där SMTP-servern anges. Görs inte denna förändring kan det leda till att du inte längre kan skicka några e-postmeddelanden.

Kunder som har egen e-postserver och behöver så kallad reverse lookup (PTR) konfigurerad, vänligen kontakta vår support (0271-199 99) och meddela vilken PTR ni önskar. Har ni andra frågor gällande denna förändring är ni också givetvis välkomna att höra av er till vår support.

Sidan uppdaterades

Dela på Facebook
EU Aktuella Bidrag
EU2 Landsbyggdsprogrammet

Helsinge Net Ovanåker AB
Orgnr: 556816-6754
828 80 Edsbyn

Besöksadress: Långgatan 6
Telefon: 0271-574 30
E-post: info@helsingenetovanaker.se

Support och felanmälan
0271-199 99 vardagar 08.00 till 22.00, helger 10.00 till 22.00