Helsinge Net AB

Förändring gällande e-post - Uppdaterad information

Information nedan berör flera av våra e-postkunder. Se instruktioner under respektive rubrik för privatpersoner eller företag.

Helsinge Net stänger från 2018-06-11 av möjligheten att sända utgående e-post fritt via vår SMTP-server, så kallad öppen relay. Denna förändring utförs som ett steg i att förbättra säkerheten och minska risken för störningar i våra tjänster. För att kunna fortsätta att skicka e-post kan du behöva göra vissa förändringar i dina inställningar för e-post.

Privatpersoner: Kunder som loggar in på mailen via en internetläsare, typ Google chrome, Internet explorer, Mozilla Firefox eller liknande behöver normalt inte göra någon förändring.

Använder du dig av ett e-postprogram typ Outlook eller en e-postklient i en mobiltelefon eller surfplatta kan du dock behöva ändra i inställningarna för utgående e-postserver (SMTP-server). Det som behöver göras är att du lägger in dina autentiseringsuppgifter, dvs. du behöver lägga in ditt användarnamn (första delen av din e-postadress, det som står till vänster om @helsingenet.com) och lösenord i egenskapsinställningarna för utgående e-post (SMTP-server).

Görs inte denna förändring kan det leda till att du inte längre kan skicka några e-postmeddelanden.

Önskar du hjälp med att utföra förändringarna är du välkommen att kontakta vår support på (0271-199 99)

Företag: Kunder som använder vår SMTP-server för att skicka e-post från andra leverantörers e-postdomäner (ibland för utskick från ex. vis scanners, kopiatorer, mailrapporter m.m.) behöver ändra utgående e-postserver till er egen e-postleverantörs SMTP-server. Vänligen kontakta er e-postleverantör för uppgifter till denna ändring.

Om du har en e-postadress hos oss så tänk också på att autentisering krävs vid användande av vår mailserver (mail.helsingenet.com), dvs. du behöver lägga in ditt lösenord där SMTP-servern anges. Görs inte denna förändring kan det leda till att du inte längre kan skicka några e-postmeddelanden.

Kunder som har egen e-postserver och behöver så kallad reverse lookup (PTR) konfigurerad, vänligen kontakta vår support (0271-199 99) och meddela vilken PTR ni önskar. Har ni andra frågor gällande denna förändring är ni också givetvis välkomna att höra av er till vår support.

Sidan uppdaterades 2018-06-15

Dela på Facebook
EU Aktuella Bidrag
EU2 Landsbyggdsprogrammet

Helsinge Net Ovanåker AB
Orgnr: 556816-6754
828 80 Edsbyn

Besöksadress: Långgatan 6
Telefon: 0271-574 30
E-post: info@helsingenetovanaker.se

Support och felanmälan
0271-199 99 vardagar 08.00 till 22.00, helger 10.00 till 22.00