Helsinge Net AB

Information, fiber Borgen / Rävaberg

Målen ännu inte nådda, men arbetet fortskrider.

I dagsläget har vi ännu inte nått det antal beställningar vi satt som mål för området. Vi har dock inte stannat av i vår projektering utan arbetar vidare med inställningen att det kommer att bli en utbyggnad. Det är dessutom vanligt att det kommer in nya beställningar under projektets gång varför vi ändå ser positivt på att området kommer att byggas ut. Formellt beslut kommer dock att tas i mitten av Maj och då med eventuell grävstart strax därefter.

Mer information kommer via vår hemsida.

Sidan uppdaterades

Dela på Facebook
EU Aktuella Bidrag
EU2 Landsbyggdsprogrammet

Helsinge Net Ovanåker AB
Orgnr: 556816-6754
828 80 Edsbyn

Besöksadress: Långgatan 6
Telefon: 0271-574 30
E-post: info@helsingenetovanaker.se

Support och felanmälan
0271-199 99 vardagar 08.00 till 22.00, helger 10.00 till 22.00