Helsinge Net AB

Om HelsingeNet Ovanåker AB

Fokus på lokal närvaro.

Ovanåkers kommun och Bollnäs kommun bildade 1997 tillsammans Helsinge Net AB med ambitionen att bygga den infrastruktur för data/telekommunikationer, som marknadsaktörerna inte visade något intresse för att göra.

Efter att ortssammanbindande fibernät byggts genom samverkan i länet och telestationerna anslutits för att möjliggöra internetleveranser via telenätet, har verksamheten inriktats till att ansluta bostads- och företagsfastigheter med fiber "ända fram".

Under 2010 träffade kommunerna en överenskommelse om att dela upp bolaget i två bolag - ett för vardera kommunerna. Då bildades Helsinge Net Ovanåker AB, som ägs till 100% av Ovanåkers kommun. Bolagets uppdrag är att fortsätta fiberutbyggnaden i kommunen med den långsiktiga målsättningen att erbjuda 95% av företagen och 90% av hushållen möjlighet att ansluta sig till höghastighetsbredband.

Genom ett nära samarbete med andra stadsnät via Norrsken kombinerar vi fördelen med det lokala företagets närhet och storskalighetens fördelar.

Sidan uppdaterades

Dela på Facebook

AKTUELLT

EU Aktuella Bidrag
EU2 Landsbyggdsprogrammet

Helsinge Net Ovanåker AB
Orgnr: 556816-6754
828 80 Edsbyn

Besöksadress: Långgatan 6
Telefon: 0271-574 30
E-post: info@helsingenetovanaker.se

Support och felanmälan
0271-199 99 vardagar 08.00 till 22.00, helger 10.00 till 22.00