Helsinge Net AB

Statusuppdatering av våra fiberprojekt 2021

Ungefärlig tidsplan för våra kommande utbyggnadsprojekt.

Observera att samtliga tidsangivelser är uppskattningar och kan komma att påverkas av sådant som t.ex. tillgängliga resurser och vinterförhållanden.

  • Galven / Galvsbo - Galven färdigschaktad sedan tidigare. Schaktning för Galvsbo påbörjas andra halvan av maj. Inkoppling för hela området beräknas till sensommar 2021.
  • Uvasen - Schaktning påbörjas tidig höst. Inkoppling höst/vinter.
  • Mossbo - Schaktning påbörjas under hösten. Inkoppling vinter.
  • Torrbergsbo / Åsen - Schaktning påbörjas sen höst/tidig vinter. Inkoppling vinter.

Sidan uppdaterades

Dela på Facebook
EU Aktuella Bidrag
EU2 Landsbyggdsprogrammet

Helsinge Net Ovanåker AB
Orgnr: 556816-6754
828 80 Edsbyn

Besöksadress: Långgatan 6
Telefon: 0271-574 30
E-post: info@helsingenetovanaker.se

Support och felanmälan
0271-199 99 vardagar 08.00 till 22.00, helger 10.00 till 22.00