Internet via telenätet - ADSL

Att få Internet via telefonjacket är enkelt – du behöver inte ens ha ett befintligt telefonabonnemang.

Det befintliga koppar-telenätet stängs efterhand ned och ersätts av fiber eller andra tekniker. På vissa adresser erbjuds dock fortfarande Internet via telenätet. Med Internet via ADSL har du möjlighet att få hastigheter upp till 24 Mbit/s. Den möjliga hastigheten beror på hur lång kopparledningen är till din bostad från din telestation och dessutom beror det på kvalitén på kopparledningen. Du använder ditt befintliga telefonjack och kan välja den kapacitet som passar dig bäst.

Kostnaden för internet blir högre för kunder utan ett abonnemang på fast telefoni. Detta på grund av att vår hyra av kopparledningen till din bostad blir högre då Telia-Skanova inte får in någon fast avgift för telefonin.

Du kan flytta med abonnemanget till din nya adress.

Om du har internet via telefonnätet utan fast telefonabonnemang, så gäller samma regler som vid nyteckning av sådant abonnemang. Det utgår då en flyttavgift på 1 500 kr. Om du har internet via telefonnätet med fast telefonabonnemang är flyttavgiften 500 kr.

En flytt förutsätter också att det sedan tidigare finns koppartråd till befintligt telefonjack.

Leveranstid av flytt eller nyinkoppling beror på hur snabbt vi kan få tillgång till hyra av aktuell kopparledning. Vanligtvis omkring 7-10 arbetsdagar.

Beställ här

Senast uppdaterad