Planerade utbyggnader

2021 - Beslutade

 • Torraberg (slutförd 2022)
 • Åsen (slutförd 2022)

2022 - Beslutade

 • Finnshögst (slutförd 2022)
 • Kilen, Räka och Voxbo (slutförs 2023)
 • Lobonäs (slutförd 2022)
 • Fullen (slutförd 2022)
 • Enstabo (slutförd 2022)

2023 - Planerade

 • Lövriset
 • Mattsmyra
 • Svensbo
 • Svabensverk

Senast uppdaterad