Ovanåkers kommuns bredbandsstrategi

Ovanåkers kommun har sedan 2014 en av kommunfullmäktige antagen bredbandsstrategi. 2020 antogs en ny bredbandsstrategi som gäller för åren 2020-2025

Senast uppdaterad