Beställ fiber till hemmet

EU Next Gen

För dig som fått erbjudande om att ansluta din fastighet till Helsinge Net Ovanåkers fibernät 2024/2025.

Vi har från Europeiska Unionen ”Next Generation EU” blivit beviljade delfinansiering av 2024/2025 års planerade fiberutbyggnader. I Sverige är det Post och Telestyrelsen (PTS) som administrerar dessa finansieringsbidrag.

Erbjudande om anslutning har delats ut till ägarna av de i projekten ingående byggnaderna. Här kan du läsa mer om erbjudandet Pdf, 281 kB, öppnas i nytt fönster. och här finns en karta Öppnas i nytt fönster. över de beslutade fiberprojektområdena.

Önskar du att efteransluta till fiber i ett område vi redan byggt ut så använder du istället detta formulär:
Efteransluta fastighet till fiber

Beställ här:


Utbyggnadsprojekt 2024/2025
Ingående byar/områden: Nordöstra sidan av Långrösten (inkl. Röstabo, Lillbo och Långbo), Östra Galvsjön, Norsbo, Överbo och Voxna Born
Avtalsperiod
Beställningen är bindande och gäller under förutsättning att Helsinge Net Ovanåker fattar beslut om projektgenomförande och om att bygga till din adress. Om du väljer att teckna ett internetabonnemangsavtal gäller från leveransdagen och tillsvidare med en månads uppsägningstid för båda parter.
Grävning på tomt
Grävningen på tomt kommer att utföras med så liten åverkan som möjligt och sedan grovåterställas. Grovåterställning innebär att befintliga massor används för justering. Du ansvarar alltså själv för eventuella efterjusteringar så som mark som sjunker ihop och/eller grässådd.
Personuppgiftshantering
Personuppgifter som lämnas via detta formulär kommer att lagras och bearbetas i syfte att utföra de tjänster som avses i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. För mer information om vår hantering av personuppgifter se helsingenetovanaker.se/information/behandlingavpersonuppgifter. För ytterligare information kan du även kontakta oss via info@helsingenetovanaker.se eller via vår kundtjänst.

Senast uppdaterad