Tillgänglighet

Helsinge Net Ovanåker AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.helsingenetovanaker.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.helsingenetovanaker.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala detta.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
  • Sökrutans lista med sökförslag kan vara problematisk att använda med skärmläsare.
  • Rubriker, texter, listor och tabeller har ibland inte rätt struktur och kan bli svåra att uppfatta med hjälpmedel.
  • Felmeddelande i formulär är ibland otydliga och på engelska.
  • Klickbara bilder är inte tydligt markerade.
  • Det finns texter på webbplatsen som har ett komplicerat språk.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen är testad med DIGGs självskattningstest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senaste bedömningen gjordes den 7 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 december 2021.

Senast uppdaterad