Om Helsinge Net Ovanåker AB

Fokus på lokal närvaro

Ovanåkers kommun och Bollnäs kommun bildade 1997 tillsammans Helsinge Net AB med ambitionen att bygga den infrastruktur för data/telekommunikationer som marknadsaktörerna inte visade något intresse för att göra.

Efter att ortssammanbindande fibernät byggts genom samverkan i länet och telestationerna anslutits för att möjliggöra internetleveranser via telenätet, har verksamheten inriktats till att ansluta bostads- och företagsfastigheter med fiber "ända fram".

Under 2010 träffade kommunerna en överenskommelse om att dela upp bolaget i två bolag - ett för vardera kommun. Då bildades Helsinge Net Ovanåker AB, som ägs till 100% av Ovanåkers kommun. Bolagets uppdrag är att fortsätta fiberutbyggnaden i kommunen med den långsiktiga målsättningen att erbjuda 98% av företagen och hushållen möjlighet att ansluta sig till höghastighetsbredband.

Genom ett nära samarbete med andra stadsnät via Norrsken kombinerar vi det lokala företagets närhet och storskalighetens fördelar.

Senast uppdaterad