Efteransluta fastighet till fiber

Gäller dig som efter kontakt med Helsinge Net Ovanåker kommit till överenskommelse att indragning av fiber till din fastighet är möjlig, vanligtvis i ett redan utbyggt område. Har du inte kommit till överenskommelse är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon 0271-574 30. Notera att efteranslutningar utförs "i mån av tid" mellan våra ordinarie projekt. Vi kan därför ha svårt att ange just när din anslutning är redo att tas i bruk.

Normalpris där slangreserv ligger vid tomtgräns och grävning på tomt utförs av beställare är 12 000kr.
Vid tillkommande grävning så kontakta oss för offert.

Märkt med * är obligatoriskBefintligt abonnemang
Har du idag ADSL via telejacket från Helsinge Net Ovanåker AB kommer denna automatiskt att stängas ned vid aktivering av fibern så länge fiberanslutningen beställts i samma namn som den befintliga ADSL-anslutningen. Önskar du behålla din ADSL-anslutning trots att du kopplat in fiber så kontakta oss innan fiberstart. Har du anslutning via annan operatör behöver du själv säga upp abonnemanget.
Avtalsperiod
Beställningen är bindande och gäller under förutsättning att Helsinge Net Ovanåker fattar beslut om genomförande. Abonnemangsavtalet gäller från leveransdagen och tillsvidare med en månads uppsägningstid för båda parter.
Grävning på tomt
Grävningen på egen tomt utförs normalt av dig som beställer. I de fall du mot offert erbjuds grävning på din tomt kommer den att utföras med så liten åverkan som möjligt och sedan grovåterställas. Grovåterställning innebär att befintliga massor används för justering. Du ansvarar alltså själv för eventuella efterjusteringar så som mark som sjunker ihop och/eller grässådd.
Personuppgiftshantering
Personuppgifter som lämnas via detta formulär kommer att lagras och bearbetas i syfte att utföra de tjänster som avses i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. För mer information om vår hantering av personuppgifter se helsingenetovanaker.se/information/behandlingavpersonuppgifter. För ytterligare information kan du även kontakta oss via info@helsingenetovanaker.se eller via vår kundtjänst.

Senast uppdaterad