Anslut fastighet i område där utbyggnad planeras

För att genomföra en utbyggnad av nätet i ett nytt område behövs ett stort intresse från dig och andra boende i området eller byn. Så prata med dina grannar och hör gärna av dig! I byarna krävs oftast att vi blir beviljade bidrag för att vi ska kunna starta utbyggnaden.

Utbyggnad sker endast under den tjälfria perioden av året och vi projekterar under vinterhalvåret för de utbyggnader som är aktuella. Så snart vi beslutat om en planerad utbyggnad informerar vi om detta via ett utskick/beställningsformulär till boende i området.
Saknar du som boende i ett utbyggnadsområde beställningsformuläret kan du ladda ner det här nedan. Skriv ut, fyll i och skicka in det till oss.

OBS! Beställning via nedanstående blankett kan endast göras när vi genomför ett fiberutbyggnadsprojekt för aktuellt område.

Beställ fiber till hemmet

Beställ fiber till hemmet (för utskrift) Pdf, 859.3 kB.

Våra utbyggnadsplaner hittar du här


Anslut fastighet i redan fiberutbyggt område
För dig som bor inom ett redan fiberutbyggt område men ej är ansluten till fibernätet finns det oftast chans att ansluta din fastighet i efterhand. Kontakta oss för mer information!


Vad kostar det
Förutsatt att ditt hem ligger i ett område under utbyggnad så är anslutningsavgiften för att koppla in fiber via Helsinge Net Ovanåker endast 10 000 kr inkl moms. Om du önskar kan du dela upp betalningen på 36 månader, och betalar då 278 kr per månad. En förutsättning är också att ett internetabonnemang med 36 månaders bindningstid tecknas.

Önskar du efteransluta dig i ett område som redan är utbyggt så kontakta oss först för att se om anslutning är möjlig och vilken kostnad det innebär. I de fall man redan har en "reserv" vid tomtgräns och inga ytterligare grävinsatser krävs från vår sida brukar ett normalt anslutningspris vara 10 000kr. Efteranslutningar utförs "i mån av tid" mellan våra ordinarie utbyggnadsprojekt. Vi kan därför ha svårt att ange just när din anslutning är redo att tas i bruk.

På din månadsfaktura är priserna nedan uppdelade i en nätavgift på 200:- per månad och ett hastighetsberoende tillägg så att summan blir enligt följande.

Senast uppdaterad