Anslut fastighet i område där utbyggnad planeras

För att genomföra en utbyggnad av nätet i ett nytt område behövs ett stort intresse från dig och andra boende i området eller byn. Så prata med dina grannar och hör gärna av dig! I byarna krävs oftast att vi blir beviljade bidrag för att utbyggnad ska kunna påbörjas.

Utbyggnad sker endast under den tjälfria perioden av året och vi projekterar under vinterhalvåret för de utbyggnader som är aktuella. Så snart vi beslutat om en planerad utbyggnad informerar vi om detta via ett utskick/beställningsformulär till boende i området.
Saknar du som boende i ett utbyggnadsområde beställningsformuläret kan du ladda ner det här nedan. Skriv ut, fyll i och skicka in det till oss.

OBS! Beställning via nedanstående blankett kan endast göras när vi genomför ett fiberutbyggnadsprojekt för aktuellt område.

Beställ fiber till hemmet

Beställ fiber till hemmet (för utskrift) Pdf, 223.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Våra utbyggnadsplaner hittar du här


Vad kostar det
Förutsatt att ditt hem ligger i ett område under utbyggnad så är anslutningsavgiften för att koppla in fiber via Helsinge Net Ovanåker endast 12 000 kr inkl moms. Priset inkluderar grävning på tomt. Om du önskar kan du dela upp betalningen på 36 månader och betalar då 334 kr per månad.

På din månadsfaktura är priserna uppdelade i en nätavgift på 200 kr per månad och ett hastighetsberoende tillägg. Om du exempelvis abonnerar på tjänsten 30/10Mbit/s för 285 kr så är hastighetstillägget därmed 85 kr.


Ansluta fastighet i efterhand
För dig som bor inom ett redan fiberutbyggt område men ej är ansluten till fibernätet finns det oftast chans att ansluta din fastighet i efterhand. Kontakta oss först för att se om anslutning är möjlig och vilken kostnad det innebär. I de fall man redan har en "reserv" vid tomtgräns och inga ytterligare grävinsatser krävs från vår sida brukar ett normalt anslutningspris vara 12 000 kr. För dig som fått ett erbjudande så tänk på att det alltid är bäst att ansluta i utbyggnadsfasen. Dels för att priset vid det tillfället alltid är mest fördelsaktigt samt att om inte tillräckligt antal beställningar kommer in så kanske utbyggnadsbeslut ej tas. Efteranslutningar utförs "i mån av tid" mellan våra ordinarie utbyggnadsprojekt. Vi kan därför ha svårt att ange just när din anslutning är redo att tas i bruk.

Senast uppdaterad