Beställ internet via befintlig fiber

Gäller dig som redan har fiber indraget i fastigheten och vill starta upp ett abonnemang.
Om du är ny kund tillkommer en uppstartsavgift om 250 kr (inkl. moms).

Efter ägarbyte av fastighet behöver ev. kvarstående anslutningsavgift slutbetalas av säljare eller tas över av köpare innan abonnemangsstart såvida inte annan form av överenskommelse inträffats.

Märkt med * är obligatorisk


Samtliga priser anges inklusive moms.
Personuppgiftshantering
Personuppgifter som lämnas via detta formulär kommer att lagras och bearbetas i syfte att utföra de tjänster som avses i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. För mer information om vår hantering av personuppgifter se helsingenetovanaker.se/information/behandlingavpersonuppgifter. För ytterligare information kan du även kontakta oss via info@helsingenetovanaker.se eller via vår kundtjänst.

Senast uppdaterad