Beställ internet via telejacket (ADSL)

Från och med 2024-01-01 har Telia Wholesale stängt sitt kopparnät för nya anslutningar. Vi kan därför inte längre ta emot beställningar då inkoppling mot telenätet inte längre är möjlig.

De anslutningar som redan är aktiva kommer att fortsätta fungera tills vidare. Telia avser att hela kopparnätet i Ovanåkers kommun kommer att tas ur bruk den 30/9 2025.

Senast uppdaterad