Aktuella bidrag

För att kunna bygga till hushåll utanför kommunens tätorter krävs i de flesta fall någon form av finnansieringstillskott. Ett sätt är att samordna utbyggnaderna med ombyggnationer av befintliga elnät. På så sätt kan investeringskostnaderna fördelas mellan oss och aktuellt elnätsbolag.

Ett annat sätt är genom olika former av bidrag till fiberutbyggnader. Det har genomförts och pågår ett flertal projekt med den typen av bidrag. De bidragsformer som används kan du läsa mer om via länkarna nedan eller i menyn.

ERUF - Ortssammanbindande och transportnät

Landsbygdsprogrammet - accessnät, sista biten till kund

Next Generation EU - Fiberutbyggnad 2023-2025

Senast uppdaterad