Kabelanvisning

När du ska gräva på din tomt eller annan mark ansvarar du för att ta reda på vart befintliga ledningar ligger så att du kan undvika dem vid grävningen. För att få fram information om dokumenterade ledningar använder du ledningskollen. Den når alla de stora ledningsägarna och är gratis att använda. De flesta ledningsägare svarar dagen efter och du ska ha fått svar från alla berörda inom fem dagar. Gräver du sönder någonting och inte begärt kabelanvisning så kan du bli skadeståndsskyldig.

Senast uppdaterad