Beställ fiber till hemmet

För dig som fått erbjudande om att ansluta din fastighet till Helsinge Net Ovanåkers fibernät.


Befintligt abonnemang
Har du idag ADSL via telejacket från Helsinge Net Ovanåker AB kommer denna automatiskt att stängas ned vid aktivering av fibern så länge fiberanslutningen beställts i samma namn som den befintliga ADSL-anslutningen. Önskar du behålla din ADSL-anslutning trots att du kopplat in fiber så kontakta oss innan fiberstart. Har du anslutning via annan operatör behöver du själv säga upp abonnemanget.
Avtalsperiod
Beställningen är bindande och gäller under förutsättning att Helsinge Net Ovanåker fattar beslut om projektgenomförande och om att bygga till din adress. Abonnemangsavtalet gäller från leveransdagen och tillsvidare med en månads uppsägningstid för båda parter.
Grävning på tomt
Grävningen på tomt kommer att utföras med så liten åverkan som möjligt och sedan grovåterställas. Grovåterställning innebär att befintliga massor används för justering. Du ansvarar alltså själv för eventuella efterjusteringar så som mark som sjunker ihop och/eller grässådd som kan behöva göras.
Personuppgiftshantering
Personuppgifter som lämnas via detta formulär kommer att lagras och bearbetas i syfte att utföra de tjänster som avses i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. För mer information om vår hantering av personuppgifter se helsingenetovanaker.se/information/behandlingavpersonuppgifter. För ytterligare information kan du även kontakta oss via info@helsingenetovanaker.se eller via vår kundtjänst.

Senast uppdaterad