Support och felanmälan

Ge gärna en så tydlig felbeskrivning som möjligt. Hur upplevs felet? Hur lyser lamporna på den vita fiberfördelaren? När uppstod problemet? Hur är kablarna anslutna osv.

Webbärenden behandlas normalt vardagar inom 24tim.

Typ av tjänst * (obligatorisk)
Typ av tjänst


För fiber, markera gärna vad som lyser eller blinkar på din tjänstefördelare (placering av lamporna kan variera)?
För fiber, markera gärna vad som lyser eller blinkar på din tjänstefördelare (placering av lamporna kan variera)?

Senast uppdaterad