Pågående fiberprojekt

Preliminära tider för slutförande

2022:
Enstabo - Slutet av sommaren.
Torrbergsbo – Under hösten (tidig och långvarig tjäle har fördröjt schaktstart).
Åsen – Under hösten (tidig och långvarig tjäle har fördröjt schaktstart).
Lobonäs – Under hösten.
Finnshögst - Under hösten.
Fullen - Höst/vinter.


2023:
Norra Voxnabruk - Sommar

Senast uppdaterad