2024 års utbyggnadsprojekt delfinansierias av
Next Generation EU

Tack vare en nybeviljad delfinansiering från EUs återhämtningsplan efter pandemin, Next Generation EU, har vi även under 2024 möjlighet att bygga vidare på vårt fibernät till ytterligare ett antal orter och områden som annars skulle ha varit ekonomiskt mycket svåra att nå fram till.

Berörda fastighetsägare har under början av december månad fått ett brevutskick med aktuellt erbjudande om fiberanslutning. Du kan läsa mer om 2024 års utbyggnadsprojekt och anslutningserbjudanden här.

NextGenerationEU_logga

Senast uppdaterad