Årets utbyggnadsprojekt delfinansierias av Next Generation EU

Tack vare delfinansiering från EUs återhämtningsplan efter pandemin, Next Generation EU, har vi möjlighet att bygga vidare på vårt fibernät till orter och områden som annars skulle ha varit ekonomiskt mycket svåra att nå fram till.

Den 2/5 inledde vi årets projektarbete med att förlägga fiberkanalisation mellan Lobonäs och Lövriset. Du kan läsa mer om årets utbyggnadsprojekt och anslutningserbjudanden här.

NextGenerationEU_logga

Senast uppdaterad