Servicearbete 2022-11-09

Natten mellan tisdag och onsdag kommer vi att utföra ett uppgraderingsarbete i vårt nät

Arbetet kommer att äga rum mellan kl. 00:01-03:00. Anslutningarna kan dock fungera under delar av tiden.

Områden som berörs är:

Lillbo
Ämnebo
Ovanåker
Knåda
Bergsbo
Ryggesbo
Viksjöfors
Söderomsjön
Mållångssta
Styggbo
Skräddrabo
Skålsjön

Senast uppdaterad