Statusuppdatering av våra fiberprojekt 2021

Ungefärlig tidsplan för våra kommande utbyggnadsprojekt.

Observera att samtliga tidsangivelser är uppskattningar och kan komma att påverkas av sådant som t.ex. tillgängliga resurser och vinterförhållanden.

  • Galven / Galvsbo - Galven färdigschaktad sedan tidigare. Schaktning för Galvsbo påbörjas andra halvan av maj. Inkoppling för hela området beräknas till sensommar 2021.
  • Uvasen - Schaktning påbörjas tidig höst. Inkoppling höst/vinter.
  • Mossbo - Schaktning påbörjas under hösten. Inkoppling vinter.
  • Torrbergsbo / Åsen - Schaktning påbörjas sen höst/tidig vinter. Inkoppling vinter.

Senast uppdaterad