Statusuppdatering fiberprojekt (maj -23)

Pågående fiberprojekt

  • Lövriset, Mattsmyra, Svensbo (schakt påbörjat maj 2023)
  • Svabensverk (schakt påbörjat maj 2023)
  • Norra Voxnabruk (samförläggning med elbolag, schakt påbörjas sommaren 2023)
  • Diverse planerade mindre projekt (schakt påbörjas hösten 2023)

Senast uppdaterad