Statusuppdatering fiberprojekt (nov -23)

Pågående fiberprojekt

  • Lövriset, Svensbo - Uppstartat 1/10
  • Norra Voxnabruk - Uppstartat 1/11
  • Svabensverk - Installationsarbeten pågår. Uppstart under vintern
  • Övriga projekt - Uppstart vinter/vår -23/24

Senast uppdaterad